Udeleženci o treningih

MCT treningov se udeležujejo zaposleni  posamezniki na vodstvenih položajih tako zasebnega kot javnega sektorja. Trening jemljejo kot zaščito pred pretiranim izčrpavanjem in soočanjem z vsakodnevnimi stresnimi situacijami. Doživljajo ga tudi kot alternativo managerskem pregledu z vidika mentalne kondicije in grajenje življenskega sloga odpornega na stres.

MITJA MILAVEC

Solastnik in vodja mreže Luna \ TBWA v Adriatik regiji. TBWA je ena največjih globalnih komunikacijskih mrež na svetu.

»Managerji na žalost prepozno prepoznavamo izgorelost. Še več – ko že pride, si to neradi priznamo in zelo redko poiščemo pomoč, vse dokler ni prepozno. Izgorelost je uvrščena med duševne bolezni našega časa, vemo pa tudi, kako težko jo je zdraviti, kaj šele pozdraviti. Delavnica, ki sem se udeležil, je bila uspešna. Tja sem prišel z vprašanji, na katere sem dobil odgovore. Le-te že uporabljam vsak dan. Torej ... priporočam!«

Vesna V Razboršek

Leta 2010 imenovana za direktorico Doma starejših Šentjur, ki je bil v letu 2016 med prejemniki priznanja »Najtoplejši dom«, ki ga je podelilo MDDSZEM ter časopisna hiša Delo. Istega leta tudi prejemnica nagrade za kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

"Managerji so danes pred izjemnimi izzivi in to ne glede na področje na katerem delujejo. Z veseljem sem se odzvala vabilu ekipe Master Change Traininga in se udeležila enodnevnega treninga. Njihov multidisciplinaren pristop, inovativni tretmaji in celostni vidik so svežina na področju preventive pred stresom ter obnavljanju lastnih virov in managerju omogočijo, da s svojim potencialom seže še dlje, vendar tokrat z več lahkotnosti in moči. Toplo priporočam.​"

Izjave udeležencev 2-dnevnega MCT teambuildinga

IZJAVE udeležencev 2-dnevnega antistresnega MCT  teambuildinga, septembra 2018 na Brionih, za podjetje Processi, ki se ukvarja z IT rešitvami za večje poslovne sisteme.

Fokus teambuildinga je bilo zmanjšanje stresa v kolektivu in iskanje rešitev na 3-eh nivojih (1. nivo-UM: učinkovito delovanje kolektiva z manj stresa,  2. nivo-TELO: določitev življenskega sloga odpornega na stres ter 3. nivo-DUH: sproščanje napetosti v kolektivu )

Dušan A., direktor, Processi

Zelo sem zadovoljen z organizacijo treninga. Pozitivno sem presenečen kako smo se sodelavci povezali, kar je zaradi stresa, ki ga imamo v kolektivu težko narediti v domačem okolju. Super izbira okolja- otoka Brioni za izvedbo teambuildinga. Super je bilo. Super mi je bilo, da smo prišli do rešitve stresnega primera iz naše prakse. Pomagalo nam je, da smo dobili nov pogled na problem, ki nas spravlja v stres. Imeli smo kombinacijo reševanja poslovnih izzivov in osebne rasti, kar je bilo super. Dobili smo tudi usmeritev za naprej, ker smo spoznali osebnostne tipe vseh posameznikov.Top.

Nevenka R., Processi

MCT koncept um/duh/telo mi je zelo zanimiv in tudi soglasno smo se, kot kolektiv odločili za vaš trening zaradi tega. Iz vsakega dela treninga sem dobila nekaj uporabnega tako zase, kot za kolektiv. Prav tako sem tudi dobila zelo konkretne napotke, kako osebnostne tipologije prepoznati pri drugih ljudeh in bom to znanje uporabila pri delu s strankami.

Damjan D., Processi

MCT koncept Um/duh/telo je pri spopadanju s stresom zelo dober in skozi cel trening je bil razporejen v pravi količini. Vsem MCT trenerjem je uspelo, da smo se odprli do te mere, da smo v dveh dneh prišli do konkretnih rezultatov na konkretnih primerih, ki nas kot kolektiv spravljajo v stres, ne da bi se ob tem skregali. To je na podobnih delavnicah zelo redko.

Ivan B., Processi

Zelo pozitiven mi je bil občutek povezanosti kolektiva do katerega je prišlo v teh dveh dneh.

Barbara M., Processi

Bilo mi je super. Upam, da se ponovno vidimo čez pol leta na meritvah in kontroli rezultatov.

Petra M., Processi

Všeč mi je bilo, da smo si izmenjali tudi naše občutke, ki niso vezani samo na posel temveč na naša osebna doživljanja ostalih članov kolektiva. Predvsem mi je bilo všeč, da smo imeli v programu tudi telesno sproščanje in rekreacijo. Bilo mi je super.

Vesna K., Processi

Všeč mi je bilo, da vam je uspelo, da noben izmed nas v vseh treh dneh med programom ni bil nič na telefonu ali računalniku, kar je v našem kolektivu zelo redko. Dokazali smo si, da zmoremo biti ne samo 1 uro, temveč kar 3 dni brez računalnikov.

Aleš Čibej, Processi d.o.o.

Dobra in zelo koristna širina delavnic, prava osvežitev in trening novih znanj, metod, za boljšo uravnoteženost, zdravje, posameznika in odnose v skupini. Pri posameznikih tima je sprožilo pravi zagon za spremembe, različne izboljšave življenja. Z veliko truda in zelo kakovostno posredovanje znanja različnih področij.

Prijavite se na novice in pridobite
brezplačne video, avdio in pdf-priročnike.

MCT Treningi

2-dnevni
teambuilding

Intenziven dvodnevni program namenjen izdelavi sistematičnega akcijskega načrta za rešitev situacije, ki posameznika ali kolektiv spravlja v stres.

Več

6 tednov
individualno

Trening poteka 1x tedensko 60 min. Celoten program treninga sledi akcijskemu načrtu, ki je namenjen rešitvi stresne situacije ali dlje trajajočega stresnega obdobja.

Več

2-dnevni
podjetja / posamezniki

3-nivojska MCT coaching formula, ki teamu ali posamezniku v 12 urnem programu odkrije njegove šibke točke in potenciale za rešitev stresne stiruacije.

Več

delavnice/
predavanja

Specializirane delavnice - predavanja za obvladovanje stresa in izgorelosti na poslovnem ali zasebnem področju življenja.

Več